Praktijkvoorbeeld Innovatiegericht inkopen: Gemeente Diemen

03-03-2020 | Bron: PIANOo

De gemeente Diemen signaleert een kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hoe dicht je die kloof? Anders gezegd: wat is er nodig om jongeren studiekeuzes te laten maken waarmee zij uitzicht krijgen op een mooi beroep met perspectief op werk? Dat vraagstuk zette de gemeente uit in een Startup in Residence-programma van de metropoolregio Amsterdam.

PIANOo publiceert een reeks inspirerende verhalen over het programma Startup in Residence (SiR) van Metropoolregio Amsterdam. Binnen het programma werken (jonge) innovatieve ondernemers in opdracht van de publieke sector aan maatschappelijke vraagstukken. Dit biedt kansen voor innovatieve ondernemers en publieke opdrachtgevers krijgen zo verrassende oplossingen.

Samenvatting

De gemeente Diemen wil de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. Zij gebruikte hiervoor het SiR-programma van de metropoolregio Amsterdam. Dat leidde tot een innovatieve oplossing, waarvan ook andere gemeenten en maatschappelijke organisaties het nut zien.

Bijzonder

Startup Helpr ontwikkelde een mobiele toepassing die niet alleen voor Diemen, maar voor heel Nederland nuttig is. Andere gemeenten hebben al interesse in de chatbot die jongeren makkelijker een studie met arbeidsperspectief laat kiezen.

Geleerde lessen en tips

  • Denk als gemeente meer als een startup. Droom groot, maar begin klein, test uw product in de praktijk en pas het vervolgens aan.
  • Gaat u in zee met een startup? Reserveer dan niet alleen geld voor de ontwikkeling van een oplossing, maar ook voor opschaling.
  • Blijf denken vanuit het concrete resultaat. Ga voortdurend na of de oplossing het oorspronkelijke probleem verhelpt en aansluit bij de doelgroep.
  • Blijf volhouden, ook wanneer u tegenslagen te verduren krijgt.

Volledig praktijkvoorbeeld

Jongeren kunnen straks slimmer een studie kiezen