Praktijkvoorbeeld innovatiepartnerschap: slimme combinaties van methoden en technieken

09-03-2018 | Bron: PIANOo

Waterschap Rivierenland wilde monitoren hoe vissen de beschikbare migratieroute(s) gebruiken. In dit praktijkvoorbeeld werden marktpartijen uitgedaagd om samen met waterschap een innovatieve onderzoeksaanpak te ontwikkelen. Om vernieuwing en samenwerking te stimuleren, maakte het waterschap gebruik van innovatiepartnerschap.

Bij innovatiepartnerschap kun je producten, werken en diensten aankopen die nog niet op de markt beschikbaar zijn. De procedure biedt bedrijven een kans om hun ideeën uit te werken tot een bruikbare oplossing, die vervolgens door de aanbestedende dienst kan worden afgenomen. Het zorgt ervoor dat specifieke wensen van aanbestedende diensten kunnen worden vervuld. Ria van Os, Senior Inkoopadviseur bij waterschap Rivierenland begeleidde de aanbesteding en vertelt hoe deze procedure in zijn werk ging.

Uitdaging

Voor vrijwel alle vissoorten is het cruciaal dat watergebieden aan elkaar verbonden zijn, zodat ze zich vrij van het ene naar het andere gebied kunnen bewegen. Voor een gezonde visstand is vismigratie dan ook een van de voorwaarden. Het waterschap wilde in kaart brengen of de vissen de vismigratieroutes wel gebruiken. Om tot betere monitoringsresultaten te komen wilden zij dat bureaus hun krachten bundelden om met vernieuwende ideeën te komen.

Innovatiepartnerschap

Het waterschap zet het innovatiepartnerschap in om marktpartijen te stimuleren tot het bedenken van vernieuwende technieken. In de aanbestedingsleidraad werd expliciet aan de inschrijvende partijen gevraagd om creatief gebruik te maken van kennis, ervaring en de mogelijkheden van nieuwe technieken en combinaties van technieken. Het resultaat is een combinatie van 4 marktpartijen die kennis delen en hun onderzoeksmethoden en -instrumenten combineren.

Volledig praktijkvoorbeeld

Innovatiepartnerschap: slimme combinaties van methoden en technieken

Meer informatie: Innovatiepartnerschap