Praktijkvoorbeeld Publiek-Private Samenwerking: Gemeente Heerlen

28-11-2019 | Bron: PIANOo

De gemeente Heerlen wil haar vastgoed verduurzamen. Daarvoor zoekt ze langdurige samenwerking met marktpartijen. Hier zijn innovatieve aanbestedingsprocedures en contracten voor nodig. Zoals degene die Heerlen gebruikte voor de bouw van een nieuw standskantoor en het onderhoud aan haar raadhuis. ‘We zijn voor een lange periode ontzorgd.’

De gemeente Heerlen laat een nieuw stadskantoor bouwen. Ook laat ze onderhoud plegen aan haar raadhuis. Beide activiteiten organiseert zij als één project. Langdurige publiek-private samenwerking en duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden vormen de kern van dit project.

Concurrentiegerichte dialoog

Heerlen koos voor een niet-traditionele aanbestedingsmethodiek: concurrentiegerichte dialoog. Anders gezegd: ze besprak mogelijke oplossingen met geselecteerde marktpartijen en werkte samen met hen toe naar de beste oplossing. Vervolgens koos ze de partij die deze oplossing het best kon aanbieden.

De gemeente koos voor een vernieuwende contractvorm: Design-Build-Maintain-Operate (DBMO). Bij deze contractvorm gaat de gemeente een langdurige relatie aan met een marktpartij en is die ene partij verantwoordelijk voor verschillende aspecten van de levenscyclus van een gebouw. Van ontwerp en bouw tot onderhoud en exploitatie.

Andere aanpak proberen

Wat maakt DBMO bijzonder? ‘Deze contractvorm wordt meestal gebruikt bij vastgoed- of infrastructuurprojecten’, vertelt Nico Aarts. Hij was wethouder in Heerlen toen hij DBMO daar in 2017 initieerde. ‘Overheid en markt gaan hierbij een langdurige samenwerking aan. Het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie komen voor rekening van één marktpartij. Of zoals in ons geval: van een marktconsortium.’

Volledig praktijkvoorbeeld

‘Deze contractvorm zorgt voor hogere bouwkwaliteit’

Meer informatie

Publiek Private Samenwerking (PPS)
Design, Build & Maintain contracten