Praktijkvoorbeeld social return: Rijk start proeftuin voor ICT-Inhuur

05-09-2019 | Bron: PIANOo

Nog voor het ingaan van de nieuwe social return werkwijze bij de Rijksoverheid waren ze al op een proeftuin voor ICT-Inhuur aan het broeden. Begin 2018 besloten Sander Klaver (categoriemanager ICT-inhuur Rijk, RVO) en Anike Wildervanck de Blécourt (coördinerend Directeur Inkoop van het ministerie van OCW): ‘We gaan het doen’. Ze organiseerden onder andere een leveranciersbijeenkomst en riepen leveranciers op met goede ideeën voor het realiseren van sociale impact te komen.

Dit was één van de manieren waarop Sander Klaveren en Anike Wildervanck de Blécourt invulling gaven aan het opzetten van social return-proeftuinen voor de categorie ICT-Inhuur. Het leverde veel plannen van aanpak op van leveranciers, waar al verschillende nieuwe proeftuinen uit kwamen.

In dit praktijkvoorbeeld delen zij hun ervaringen met het starten van een proeftuin Social Return

Proeftuin leidt tot proeftuinen

Via de categorieën voor Hoogwaardige Inhuur kwam Anike al eerder in contact met Maatwerk voor Mensen, een nieuwe werkwijze voor social return bij de Rijksoverheid. Ze was in 2017 actief betrokken bij het opstarten van de proeftuin van Atos bij het ministerie van OCW. Die proeftuin beviel zo goed dat Anike graag wilde dat het ministerie daar meer mee zou doen en werd Sander benaderd met de vraag of bij de categorie ICT inhuur ook proeftuinen konden starten. Zo heeft deze proeftuin weer tot nieuwe proeftuinen geleid. Samen met leveranciers, contractmanagers en andere collega’s maken Sander en Anike zich hier nog steeds hard voor. Ze vertellen graag wat ze tot nu toe zoal leerden.

Anike: ’Dat vind ik leuk’ dacht ik, toen de categorie Interimmanagement en organisatieadvies (IMOA) mij vroeg om voor één van de leveranciers te onderzoeken of er voor OCW een proeftuin social return kon worden gestart. Ik vond het zonde dat we daar als OCW zelf al niet actief meer aan mee deden. ICT Inhuur van Sander is mijn grootste categorie qua inkoopomvang, met name vanwege de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). ‘Met een proeftuin hier zouden we echt impact kunnen maken’, dacht ik. Sander had een voorwaarde in het contract opgenomen die wijziging van de traditionele 5%-regeling mogelijk maakte als het rijksbeleid over social return zou wijzigen. Na het ingaan van Maatwerk voor Mensen en de beleidsmatige ruimte die de ICIA (de interdepartementale commissie inkopen en aanbesteden) per 1 januari 2018 heeft gegeven voor de vernieuwde social return-werkwijze, hebben we samen de proeftuinen ICT Inhuur voor OCW opgezet.”

Meer vrijheid voor passende voorstellen

Sander: “In het traditionele beleid moet de social return-verplichting voor de leverancier gerelateerd zijn aan de uitvoering van de opdracht. In ons geval hadden we de verplichting gekoppeld aan het aanbieden van externe ICT-professionals, waarvan dus een gedeelte uit een social return-doelgroep moest komen. Met de nieuwe benadering van Maatwerk voor Mensen draaiden we het om: de leverancier werkt een voorstel voor een proeftuin uit waarmee hij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kan helpen of de afstand tot de arbeidsmarkt kan verminderen. Op het moment dat we dit voorstel hebben afgestemd en geaccepteerd, gaan we gezamenlijk aan de slag en zetten we een streep door die eerste verplichting. Na een jaar kijken we verder en stellen we het ambitieniveau waar nodig bij. We laten de leverancier echt vrij in het doen van een voorstel. Het kader vanuit OCW was erg ruim.”

Anike: “Ja dat vond ik ook belangrijk, we zien het als een proeftuin om te komen tot mogelijk nieuw beleid. Dan geef je geen strakke kaders die leiden tot een voortzetting van het oude beleid. Vanuit OCW gaven we de leverancier alleen mee dat het om kwetsbare doelgroepen moet gaan. Ook zeiden we: ‘Doe iets wat dicht bij je kerncompetentie ligt’. En ‘het zou mooi zijn als je ook aansluit bij beleidsdoelen van OCW’.”

Volledig praktijkvoorbeeld

Zo doen ze het! Samen aan de slag met social return voor de categorie ICT-Inhuur bij de Rijksoverheid

Meer informatie

Dossier: Social return
Social return bij de Rijksoverheid