Praktijkvoorbeeld: Zo kreeg Zuid-Holland een weg die energie opwekt

07-08-2018 | Bron: PIANOo

Een weg die genoeg energie opwekt om de straatlantaarns te laten branden en die warmte kan opslaan om te zorgen dat het asfalt ’s winters ijsvrij blijft: aan zo’n weg werkt BAM Infra in de provincie Zuid-Holland. Niels Karremans begeleidde de provincie als tactisch inkoper ad interim bij de aanbesteding van de N211. In dit artikel deelt hij zijn ervaringen.

Concurrentiegerichte dialoog

De provincie Zuid-Holland wil wegen die aan de beurt zijn voor groot onderhoud zo verbeteren dat ze energie besparen, energie opwekken én anderen stimuleren om ook energie te besparen en op te wekken. Omdat de marktpartijen de kennis hebben, koos de provincie ervoor hen zoveel mogelijk ruimte te geven. Dit gebeurde door te kiezen voor de concurrentiegerichte dialoog als inkoopmethode. Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar hoe de weg waarde kan toevoegen aan de omgeving, zoals inpassing in het landschap en het leveren van energie. In het winnende voorstel zijn 21 innovaties opgenomen.

De uitdaging: een duurzame weg

Tussen Den Haag en Poeldijk loopt de N211. Parallel aan een brede vaart aan de ene kant. Aan de andere kant loopt de weg langs kassen, bedrijven en een woonwijk. Omdat het tijd was voor onderhoud van deze weg, besloot de provincie op zoek te gaan naar manieren om deze weg te verbeteren. De weg wordt iets verschoven om meer ruimte voor fietsers te maken en er komt een nieuwe oeverconstructie. Maar het meest opvallende aan de vernieuwing van deze weg zijn de duurzame ambities: het wordt de eerste weg in Zuid-Holland die energie opwekt.

Watt anders

“De provincie Zuid-Holland wil vaart zetten achter de energietransitie en de overgang naar schone energie zo snel en slim mogelijk realiseren”, legt Niels Karremans uit. Hij wijst op de provinciale Energieagenda ‘Watt anders’ uit 2016. Daarin staat dat de provincie wil dat er in 2025 voor alle aanleg, beheer en onderhoud van provinciale wegen een CO2-boekhouding is en dat er 25% minder CO2-uitstoot plaatsvindt dan in 2015. In 2050 moet wat betreft mobiliteit zelfs de totale CO2-balans neutraal zijn. “Innovatieve technieken zijn belangrijk om dat te bereiken. Daarom vraagt de provincie marktpartijen om mee te denken over manieren waarop dat kan.”

Volledige praktijkvoorbeeld

Zo kreeg Zuid-Holland een weg die energie opwekt

MVI Congres 2018

Op 3 oktober 2018 organiseert de Rijksoverheid het 3e jaarcongres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI congres) in Nijmegen. Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan!
Informatie en aanmelden MVI Congres 2018