Professor Mazzucato pleit voor doorleefde missies bij publieke opdrachtgevers en ecosysteem

11-01-2021 | Bron: PIANOo

'Publieke opdrachtgevers geven sturing en richting aan innovatie', stelt Mariana Mazzucato, Professor Economics of Innovation and Public Value en momenteel een van de invloedrijkste economen. Ruim 400 mensen namen in december deel aan de minilezing die zij in samenwerking met het Innovatieloket van Rijkswaterstaat en PIANOo gaf.

Volgens Professor Mazzucato gaat de rol van de publieke sector verder dan enkel het faciliteren en ondersteunen van bedrijven om te innoveren. De publieke sector heeft volgens haar een rol in het bespoedigen van een transitie en keuzes maken. Dit betekent dat de publieke sector er niet enkel is om marktfalen op te lossen. Ze kan ook samen met het bedrijfsleven nieuwe markten scheppen en zo publieke meerwaarde creëren.

Doorleefde missies

Mazzucato pleitte in haar lezing voor doorleefde missies binnen publieke organisaties en innovatiebeleid dat vanuit een ecosysteem wordt bezien. Investeringen in innovatie zouden moeten worden gezien binnen een ecosysteem van publieke inspanningen. Een ecosysteem een gezonde mix van directe financiering - via vooraf gedefinieerde missies - en indirect financiering via belastingaftrek. In Nederland is volgens Mazzucato te veel aandacht voor indirect financiering.

Selecteren van welwillenden

Ook riep ze op tot een andere taal die een meer symbiotische relatie tussen de publieke sector en het bedrijfsleven benadrukt. Mazzucato spreekt bijvoorbeeld over het selecteren van ‘welwillenden’, in plaats van winnaars.

In haar lezing haalde ze voorbeelden aan uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Ook ging ze in op vragen van deelnemers.
Een korte weergave van de minilezing en de vragen van deelnemers die beantwoord werden.

Volledig verslag

Minilezing Professor Mariana Mazzucato: Rol van publieke opdrachtgevers bij innovatie

Drieluik

De mini-lezing maakt onderdeel uit van een drieluik over innovatie. Op 13 januari 2021 verzorgen de Amerikaanse historici, Professor Lee Vinsel en Professor Andrew L. Russel op InfraTech de keynote ‘The Innovation Delusion’ (De innovatiewaan van de dag). Zij stellen dat onze collectieve obsessie met innovatie leidt tot het verwaarlozen van het onderhoud en zijn vooral kritisch op de veranderende betekenis van ‘innovatie’ in de afgelopen halve eeuw. Tenslotte zal Professor Mariana Mazzucato op 8 april 2021 tijdens de InnovatieExpo 2021  een presentatie verzorgen over haar nieuwe boek Mission Economics. A Moonshot guide to changing capitalism.