Project IJsseldijk Zwolle-Olst de markt op

11-10-2019 | Bron: Drents Overijsselse Delta  

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is gestart met de Europese aanbesteding van het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. De voorbereiding én de uitvoering van het project zet het waterschap gelijktijdig in de markt. Marktpartijen kunnen zich vanaf vandaag melden om deel te nemen aan deze aanbesteding.

Begin 2017 startte WDODelta met het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. Met dit project wordt bijna dertig kilometer dijk versterkt. In september is door het Algemeen Bestuur het Voorkeursalternatief vastgesteld. Samen met verschillende partijen en bewoners is de afgelopen drie jaar bepaald hoe het plan er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Samen aan de slag

In plaats van met een compleet uitgewerkt ontwerp (bestek) naar een marktpartij te gaan, wil het waterschap met de markt samen werken aan het ontwerp en samen bedenken hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd. Zo wordt kennis van ontwerpen, uitvoering en fasering vroeg in het project ingebracht.

Lees het volledige artikel  op wdodelta.nl.

Meer informatie

Dossier: Publiek Private Samenwerking (PPS)