ProRail: spoorprojecten gaan zo veel mogelijk door

24-03-2020 | Bron: SpoorPro  

Spoorbeheerder ProRail houdt ondanks de coronacrisis vast aan de bestaande planning voor spoorprojecten en ook lopende aanbestedingen en nieuwe tenders gaan conform planning van start. Dat blijkt uit een brief van directeur procurement Paul Carstens aan de spooraannemers. 

“We zullen u niet het onmogelijke vragen, maar doen wel een appèl op een ieder om alles dat mogelijk is in het werk te stellen om lopende tenders doorgang te laten vinden en daarmee continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen”, schrijft Carstens. Hij benadrukt daarbij wel dat ProRail zich baseert op de actuele situatie, ingegeven door de maatregelen van de overheid. “Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot een heroverweging en aanpassing.”

Digitale bijeenkomsten

Voor nu kiest ProRail er dus voor om lopende aanbestedingen voort te zetten en nieuwe aanbestedingen conform planning te starten. Lopende aanbestedingen gaan door met aanpassingen in overleg. Bijeenkomsten over projecten en aanbestedingen worden op een digitale manier ingevuld. Aanbestedingen volgen de normale  planning. Op het moment dat betrokken partijen aangeven dat dit problemen oplevert, gaat ProRail in overleg om te kijken of een aanpassing van de planning nodig en mogelijk is.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op spoorpro.nl.nl.