Provincie: Nieuwe bus? In 2025 graag elektrisch en uitstootvrij

28-11-2019 | Bron: Leeuwarder Courant  

Vanaf 2025 mogen nieuwe bussen in het openbaar vervoer geen CO2 meer uitstoten, vindt een meerderheid in Provinciale Staten. Woensdag boog de statenvergadering zich over de nieuwe openbaar vervoeraanbesteding voor Friesland. De komende twee jaar verzorgt Arriva het busvervoer in de provincie maar daarna kunnen nieuwe aanbieders zich inschrijven.

Midden volgend jaar start de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de periode 2022 tot 2030. Maar aan welke voorwaarden moet de nieuwe aanbieder voldoen? Aan de provincie de taak om de randvoorwaarden vast te stellen en alle fracties in Provinciale Staten dienden hun verlanglijstjes in.

Amandement

De provincie wil 'ernaar toe werken' dat het regionaal busvervoer in 2025 tenminste 70 procent emissie-vrij is en in 2030 volledig uitstootvrij. Diverse partijen drongen daar in een amendement op aan.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op lc.nl.