Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat bundelen hun bruggen in een aanbesteding

20-03-2020 | Bron: De Bouwcampus  

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een deel van hun bruggenopgave.

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam met haar grote opgave voor bruggen en kademuren aangegeven zich graag aan te sluiten bij dit traject. De Bouwcampus ontwerpt het proces om optimaal samen te werken en te komen tot een uitdagend contract.

Na agendering van het thema door De Bouwagenda hebben de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat afgesproken om samen met de Bouwcampus minimaal zes beweegbare bruggen te laten vervangen binnen één contract. De Bouwcampus verbindt marktpartijen, kennisinstituten en andere opdrachtgevers aan dit partnerschap.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op debouwcampus.nl.