Resultaten Europese Agenda Stad innovatiegericht en maatschappelijk verantwoord inkopen gepubliceerd

08-06-2020 | Bron: PIANOo

De Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU) publiceerde afgelopen weken zijn resultaten. De resultaten omvatten 6 onderwerpen over innovatiegericht en maatschappelijk verantwoord inkopen. Het doel van dit partnerschap is om vanuit de behoefte van steden concrete acties te formuleren die leiden tot betere Europese regelgeving, financieringsmogelijkheden en kennisdeling binnen Europa. De gemeente Haarlem is de coördinator van het partnerschap.

De resultaten zijn onder te verdelen in 3 werkgebieden, met daarbij verschillende publicaties:

Bouwen en beheren strategische inkoop

Over de volgende onderwerpen zijn publicaties verschenen:

  • Het opzetten van een inkoopstrategie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Een spendanalyse tool over het meten van de impact van hun inkoopuitgaven.
  • Een overzicht van Europese financieringsmogelijkheden en de evaluatie van deze mogelijkheden.

Bij elkaar brengen van vraag en aanbod

Over het volgende onderwerp is een publicatie verschenen:

  • Het rapport Innovation Public Procurement Broker biedt inzichten over het dichter bij de inkoper brengen van het marktpotentieel.

Leren in de praktijk

Over de volgende onderwerpen zijn publicaties verschenen:

  • Een praktische toepassing van innovatiegericht en maatschappelijk verantwoord inkopen verkent het juridische kader.
  • Een publicatie over lokale samenwerking beschrijft de voordelen en licht toe hoe men meer kan samenwerken om innovatiegericht en maatschappelijk verantwoord inkopen te stimuleren.

Volledig overzicht

Publicaties resultaten Europese Agenda Stad