Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie

18-03-2019 | Bron: Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn gestart met het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden openbaar kunnen worden uitgevraagd voor de opwekking van duurzame energie, zoals ook gevraagd door de Tweede Kamer. Zij doen dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In het pilotprogramma worden mogelijke locaties voor de opwekking van duurzame energie in kaart gebracht en voorbereid voor de markt, zodat marktpartijen daar energieprojecten op kunnen realiseren. Bij de uitvoering van het pilotprogramma worden de netbedrijven en de regionale en lokale overheden nauw betrokken. Zo leert het Rijk samen met de andere betrokken partijen wat er bij komt kijken om rijksgronden in te zetten voor de energietransitie. Dit past in het beleid om rijksgronden te gebruiken voor het realiseren van maatschappelijke doelen.