Rijksinkopers gaan voor 100% circulair inkopen

11-06-2019 | Bron: InkopersCafé  

Wereldwijd zijn steeds meer grondstoffen nodig om de groeiende bevolking te voorzien van voedsel en producten zoals kleding en apparaten. Omdat de vraag toeneemt en om niet afhankelijk te zijn van grondstoffen uit andere landen, wil de Nederlandse overheid steeds meer grondstoffen hergebruiken. In 2050 moet de hele economie draaien op deze circulaire grondstoffen. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en grondstoffenmanagement bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt zich sterk voor altijd circulair inkopen. Ook nu al.

100% circulair, waarom is dat zo belangrijk?

"Veel van de grondstoffen die de Nederlandse economie draaiende houden komen nu nog uit het buitenland. Deze stoffen worden met de groeiende bevolking en welvaart steeds schaarser en daarom willen we minder afhankelijk zijn van anderen. Over ruim 10 jaar in 2030 wil de overheid 50% minder primaire grondstoffen zoals olie, gas en metalen verbruiken. De voordelen van een circulaire economie reiken verder dan minder afhankelijkheid van andere landen. Het biedt kansen aan bedrijven, schept banen en draagt bij aan een schoner milieu."

Tips voor inkopers

"Maak naast die vertaling van duurzaamheid naar de behoefte van de opdrachtgever ook goed zichtbaar wat het kan opleveren. Laat zien wat de kosten zijn, of wel de Total Cost of Ownership (TCO) voor het gebruik en uiteindelijk afstoten van het product. Zorg dat je de behoefte goed functioneel omschrijft en vraag jezelf altijd af of je per se eigenaar moet worden van een product. Immers is het een middel. Denk bijvoorbeeld eens aan ‘product as a service’. Hierbij blijft de leverancier/producent eigenaar van zijn eigen producten."

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op inkopers-cafe.nl.