Rotterdammer op Zuid profiteert niet van social return

12-02-2020 | Bron: Binnenlands Bestuur  

De resultaten van het Rotterdamse social return-beleid zijn beter dan in de andere grote steden, maar vallen voor bewoners van Rotterdam-Zuid sterk tegen. Dat moet beter, vindt Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam.

Doelstelling niet behaald

Dat is één van de conclusies uit het onderzoekrapport van de Rekenkamer Rotterdam dat vandaag verschijnt. De gemeente Rotterdam verstrekt via aanbestedingen voor zo'n achthonderd miljoen euro aan opdrachten per jaar. De ambitie van het social return-beleid is dat 34 miljoen daarvan besteed wordt aan het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of stageplekken voor scholieren. Die doelstelling is volgens de rekenkamer niet behaald.

Substantieel beter

Toch is de Rekenkamer Rotterdam ook positief: de gemeente doet het op het gebied van social return beter dan de andere grote steden. 'En niet een klein beetje beter. Echt substantieel beter', aldus Paul Hofstra. Met 2.500 arbeids- en stageplekken realiseerde de gemeente Rotterdam in 2018 anderhalf keer zoveel plaatsingen als in Amsterdam, ruim twee keer zoveel als in Den Haag en bijna drie keer zoveel als in Utrecht. 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Meer informatie

Dossier: Social return