Ruim 100 deelnemers Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Onlangs tekende Omnibuzz, het samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten, het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Met alle gemeenten die zij vertegenwoordigt, is de grens van 100 deelnemers aan het akkoord nu overschreden. Een belangrijke mijlpaal.

Steeds meer gemeentelijke opdrachtgevers stappen over op Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Daarmee vragen ze van taxibedrijven om inwoners uitstootvrij te vervoeren tijdens WMO- of leerlingenvervoer.

Sterk signaal

“Omdat de groep gemeenten groter wordt, ontstaat een sterker signaal naar de producenten. En dat is nodig, omdat uitstootvrije voertuigen nog niet voor alle doelgroepen in voldoende mate beschikbaar zijn”, vertelt wethouder Smitsmans van Roermond en tevens voorzitter van Omnibuzz.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op gnmi.nl.