Samenwerking dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst van start

09-07-2020 | Bron: Drents Overijsselse Delta  

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft project dijkversterking Zwolle-Olst definitief gegund aan Boskalis Nederland. Dagelijks Bestuurslid Breun Breunissen en directeur Maar van Oord van Boskalis Nederland waren namens de betrokken partijen op de dijk aanwezig om de voorgenomen samenwerking te bekrachtigen. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens uit gaat voeren.

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. De 29 kilometer lange dijk langs de IJssel, tussen Olst en Zwolle, wordt de komende jaren aangepakt. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Aanpak anders dan gebruikelijk

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen: “We zijn blij met deze volgende stap in het project. We hebben gekozen voor een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt.” De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Breunissen licht toe; “We bundelen de kennis en kracht van waterschap en markt al vroeg in het project en werken het door het Algemeen Bestuur gekozen Voorkeursalternatief samen uit. De bedoeling is dat we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt zo beter kunnen beheersen.”

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op wdodelta.nl.