Schoonmaakaanbestedingen vaak onduidelijk over MVO

30-12-2019 | Bron: Service Management  

Schoonmaakaanbestedingen zijn vaak niet duidelijk, objectief of eenduidig  op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens vindt meer dan een derde van de schoonmaakprofessionals dat er in aanbestedingen te weinig gelet wordt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat blijkt uit het MVO-onderzoek 2019 van Service Management waar meer dan 250 professionals uit de schoonmaakbranche aan meewerkten.  

Tijdens het onderzoek werden de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over MVO in schoonmaakaanbestedingen. Daaruit werd al snel duidelijk dat schoonmaakaanbesteding niet duidelijk, eenduidig en objectief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is áls er al voldoende aandacht wordt besteed aan MVO in een aanbesteding. Meer dan een derde (38 procent) van de schoonmaakprofessionals is het namelijk eens met de stelling dat er te weinig op MVO gelet wordt in schoonmaakaan bestedingen. Slechts 24 procent is het oneens met deze stelling en de rest is neutraal.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op servicemanagement.nl.