SKAO publiceert ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’

07-11-2019 | Bron: SKAO  

Op 30 oktober tijdens de roadshow ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ bij het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW), presenteerde SKAO de ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’. De gids is bedoeld om overheden op weg te helpen bij de implementatie van de CO2-Prestatieladder om structureel CO2 te reduceren in de eigen organisatie, in projecten en in de keten.

De Praktische Gids ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ is geschreven voor overheden die aan de slag willen gaan met de CO2-Prestatieladder. In de Praktische Gids wordt onder andere beschreven welk effect het invoeren van de Ladder heeft op uw overheidsorganisatie, wat de voordelen zijn en welke stappen u moet doorlopen om een certificaat op niveau 3 te halen. U maakt zo kennis met de CO2-Prestatieladder en u kunt aan de slag met het invullen van de eisen volgens het Handboek 3.0.

In de Praktische Gids staan verder concrete voorbeelden van overheden die de CO2-Prestatieladder hebben toegepast als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument. SKAO heeft deze Praktische Gids ontwikkeld in nauwe samenwerking met centrale en decentrale overheidsinstanties, adviseurs en Certificerende Instellingen. 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op skao.nl.

Meer informatie

Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden