Speciale aandacht voor inkopen met sociale impact

07-05-2019 | Bron: PIANOo

In de week van 20 mei 2019 zet PIANOo inkopen met sociale impact in de spotlight met aandacht voor onder andere het geactualiseerde webdossier social return, een bijeenkomst over voorbehouden opdrachten en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Aanbestedende diensten kunnen met hun inkoop een bijdrage leveren aan het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel staat social return volop in de belangstelling en daarmee hoog op de agenda bij overheden. Het thema is in ontwikkeling.

Kennis, inspiratie en handelingsperspectief

PIANOo heeft het kennisdossier 'Social return' geactualiseerd. Overheden die aan de slag willen met social return vinden in het kennisdossier informatie over de verschillende toepassingsvormen, uitvoeringsaspecten en aandachtspunten om succesvol en met kennis van zaken social return te realiseren.

Daarnaast wordt gedurende de week aan de hand van een aantal actuele inspirerende praktijkvoorbeelden getoond hoe andere (rijks)overheden het instrument inkoop hebben ingezet om met social return aan de slag te gaan.

Voor de bijeenkomst Voorbehouden Opdrachten op 23 mei 2019 kunt u zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst. Na afloop van deze bijeenkomst worden via de website van PIANOo de geleerde lessen en opbrengsten gedeeld.

Meer informatie

Dossier: Social return
Aan de slag met social return
Bijeenkomst Voorbehouden Opdrachten
Jaarverslag Maatwerk voor Mensen 2018
Aan de slag met een voorbehouden opdracht  (handleiding) op pso-nederland.nl

MVI-loket

Ook tijdens de Week van sociale impact helpen onze adviseurs u graag verder. Stel al uw vragen over social return, sociale impact en voorbehouden opdrachten via @email