Staatssecretaris reageert op artikel 'Duurzaam inkopen stelt nog weinig voor'

06-11-2018 | Bron: Rijksoverheid  

Op 4 oktober 2018 heeft het Financieel Dagblad een artikel geplaatst onder de titel "Duurzaam inkopen stelt nog weinig voor”. De algemene strekking van het artikel is dat overheden wel zeggen duurzaam te willen inkopen, maar vervolgens toch kiezen voor het product of de dienst met de laagste prijs. De staatssecretaris zegt in haar reactie aan de kamer dat het haar bekend is dat er nog veel te winnen valt bij het toepassen van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Tegelijkertijd hebben overheden de afgelopen jaren niet stilgezeten.

“Ons land kent een snelgroeiende groep koplopers, die in concrete pilots en projecten bezig is om met MVI zijn duurzame ambities vorm te geven. Dit bleek onlangs weer bij de projecten die dit jaar zijn genomineerd voor de jaarlijkse KoopWijsPrijs, waarbij het circulaire fietspad van de gemeente Zevenaar heeft gewonnen.

Effectmonitoring

Het beeld is dus genuanceerder en het gaat de goede kant op, zo blijkt ook uit de effectmonitoring van het RIVM over acht relevante productgroepen, die ik dit voorjaar aan uw Kamer stuurde. Zo wordt onder meer minstens 4,9 Mton minder CO2 uitgestoten tijdens de contractperiode van de gemonitorde diensten en producten. Maar de analyse laat ook zien dat MVI nog niet altijd wordt toegepast en dat de mate waarin MVI wordt toegepast varieert. Komend voorjaar vult het RIVM de effectmonitor aan met nog eens acht productgroepen, waaronder de bouw.”

Lees de volledige brief  op rijksoverheid.nl.

Duurzaam inkopen stelt nog weinig voor  op fd.nl (alleen voor abonnees)

Meer informatie

KoopWijsPrijs 2018 
Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen