Stand van zaken rondom verantwoord opdrachtgeverschap in de thuiszorg

11-04-2019 | Bron: Rijksoverheid  

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport Opdrachtgever gemeenten Wmo 2015 opgesteld. Veilig en gezond werken is een aangelegenheid waarbij werkgevers, opdrachtgevers en uitvoerenden verantwoordelijkheid dragen. In veel sectoren in Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken bij meerdere actoren, en is er sprake van de zogenaamde ketensamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan uitbesteding in de thuiszorgsector. daar spelen grote arbeidsrisico’s zoals werkstress, fysieke overbelasting, te lange en ongezonde werktijden en agressieve bejegening door omstanders.

Bij de uitvoering van opdrachten heeft niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever invloed op gezond, veilig en eerlijk werken bij hun opdrachtnemers. Gemeenten zijn door de decentralisatie van verantwoordelijkheden van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet naar het gemeentelijk domein één van de belangrijkste opdrachtgevers geworden in de sector Zorg en Welzijn. Als onderdeel van het toezichtsprogramma Zorg en welzijn geeft de Inspectie in dit rapport inzicht in de wijze waarop gemeenten invulling geven aan het opdrachtgeverschap met betrekking tot gezond, veilig en eerlijk werk.

Kamerbrief verantwoord opdrachtgeverschap  op rijksoverheid.nl

Meer informatie

Opdrachtgeverschap gemeenten Wmo 2015