Startups en ambtenaren maken goed kennis met elkaars cultuur en aanpak

22-09-2020 | Bron: PIANOo

Experimenteren met innovatieve startups. Daartoe spoort minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ambtenaren aan. In 2019 rondde het ministerie haar eerste Startup in Residence-programma (SiR) af. Ook provincie Overijssel startte in 2019 een SiR-programma om samen met innovatieve bedrijven oplossingen te kunnen ontwikkelen voor maatschappelijk uitdagingen, zoals het waarborgen van waterkwaliteit of efficiënt onderhoud van bruggen. De organisaties delen hun lessen en ervaringen in een praktijkvoorbeeld op pianoo.nl

Startup in Residence

Binnen een Startup in Residence programma werken overheden en (jonge) innovatieve ondernemers gezamenlijk aan nieuwe oplossingen. Het is een vorm van innovatiegericht inkopen waarin niet een specifiek product of dienst wordt gevraagd, maar juist de nog onbekende (deel-)oplossing voor een vraagstuk. PIANOo publiceert een reeks van 7 praktijkvoorbeelden,  waarin aanbestedende diensten en ondernemers ingaan op hun ervaringen en lessen met Startup in Residence (SiR).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

'Uit de honderd inschrijvingen selecteerde ons ministerie 5 startups die een half jaar lang met een budget van maximaal 25.000 euro hun oplossing mochten uitwerken tot een prototype', vertelt Fianne Smith, SiR-programmamanager bij het ministerie van BZK. 'Met de gekozen aanbestedingsprocedure ‘innovatiepartnerschap’ kan het ministerie vervolgens een succesvol ontwikkelde oplossing inkopen – tot een miljoen euro.' Smith onderscheidt drie grote succesfactoren: 'Enthousiasme in de hele organisatie. Een relatief eenvoudige manier van aanbesteden. En afstemming van de verschillende werkmethodes van overheden en startups.'

In het praktijkvoorbeeld gaat Smith dieper in op de geleerde lessen. Geronimo.AI – deelnemer aan het programma – vertelt hoe zijn startup in dit programma een efficiënte tool ontwikkelde voor de handhaving van afspraken bij het verpachten van agrarische gronden.  

Provincie Overijssel

'In een reguliere aanbesteding bepaal je vaak als overheid van tevoren hoe de oplossing eruit moet zien. Vervolgens zoek je een partij die dat kan leveren. Dit kan handig zijn, want leidt sneller tot een product of dienst. Maar het beperkt innovatie', aldus Janine Swaak, Business Developer bij Provincie Overijssel. In het SiR-programma van Overijssel gaat het daarom anders. 'We leggen de oplossing niet vast, maar werken samen met het bedrijf aan de ontwikkeling ervan. Zodra die oplossing goed uit de praktijktest naar voren komt, investeren we in de afname. In deze 'inkoopfase' zijn wij de launching customer.'

Het fijne van het intensieve contact met ondernemers, is volgens Swaak dat je als provincie steeds beter weet wat mogelijk is en wat je wilt. 'En voor ondernemers is het ook prettig. Doordat zij voortdurend contact met ons hebben, is hun kans op succes groot.'

In het praktijkvoorbeeld gaat Janine Swaak dieper in op het SiR-programma van haar organisatie en de geleerde lessen. John Langeveld vertelt hoe Movares, GeoZICHT en Sobolt samen met de provincie een oplossing uitwerkten voor inspectie en beheer van bruggen met inzet van drones.

Meer voorbeelden

Eerder publiceerde PIANOo ook al praktijkvoorbeelden van de gemeente Amsterdam en gemeente Diemen, die hun ervaringen en lessen met een Startup in Residence-programma deelden. De komende weken volgen nog 3 praktijkvoorbeelden in deze reeks, namelijk van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Provincie Zuid-Holland, en Gemeente Haarlem. De gemeente Amsterdam is aanjager van het SiR-programma in Nederland. Binnenkort publiceert PIANOo in samenwerking met gemeente Amsterdam een handreiking over het inzetten van een SiR-programma.  

Meer informatie

Praktijkvoorbeeld Startup in Residence-programma gemeente Amsterdam
Praktijkvoorbeeld Startup in Residence-programma gemeente Diemen
Praktijkvoorbeeld Startup in Residence-programma ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Praktijkvoorbeeld Startup in Residence-programma provincie Overijssel