Stemming moties Beter Aanbesteden

09-03-2018 | Bron: PIANOo

Dinsdag 6 maart 2018 is er in de Tweede Kamer gestemd over 2 voor aanbesteden relevante moties. Beide moties gaan over het actieplan Beter Aanbesteden. Het CDA vraagt onder andere naar het beschikbaar budget voor realisatie van de acties geformuleerd in de Actieagenda Beter aanbesteden.

De moties 424 en 423 (hoofdossier 24063) zijn ingediend tijdens het VAO Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit.

Motie 424: Aanbestedingsgedrag van overheden

Van de leden van de Berg en Ronnes:
Aangeven welk budget er beschikbaar is om de realisatie van de actiepunten uit het rapport Beter Aanbesteden te garanderen en welke maatregelen er genomen worden om te borgen dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen en hun actiepunten tijdig uitvoeren.
Tevens het verzoek om zich ten volle in te spannen om de maatregelen voor de rijksoverheid in het eerste kwartaal van 2019 te implementeren.

Aangenomen zonder tegenstem.
Motie nr. 424  op overheid.nl

Motie 423: Arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen

Van de leden Van van Berg en Pieter Heerma:
Vanwege het ontbreken van het onderwerp in het rapport Beter Aanbesteden onderzoeken hoe in het aanbestedingsproces door de rijksoverheid beter en concreter aandacht kan worden gegeven aan de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

Aangenomen zonder tegenstem.
Motie nr. 423  op overheid.nl

Ongecorrigeerde stenogram stemming  op tweedekamer.nl
Ongecorrigeerde stenogram debat  op tweedekamer.nl

Meer informatie: Beter aanbesteden