Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

19-04-2019 | Bron: RVO.nl  

Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedende diensten via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een subsidieaanvraag doen voor het inwinnen van extern advies op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoogt met de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) inkopers bij aanbestedende diensten te stimuleren klimaatneutraal en circulair in te kopen. In totaal is er in 2019 ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidie onderverdeeld in twee categorieën.

Budget

Binnen AKCI zijn voor 2019 twee budgetten vastgesteld voor het inwinnen van extern advies bij een MVI adviseur. Voor ondersteuning op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met per extern advies €10.000 ondersteuning betekent dit dat 100 aanbestedende diensten een impuls kunnen ontvangen. Voor andere thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen is €75.000 vastgesteld voor externe adviezen van €5.000 per aanvraag.

Voor wie?

Aanbestedende diensten met een eigen ambitie op het gebied van klimaatneutraal en circulair of maatschappelijk verantwoord inkopen kunnen een aanvraag doen voor het inwinnen van extern advies bij op dit gebied. Het moet dan gaan om een aanvullende kennisvraag die niet met eigen beschikbare kennis en capaciteit kan worden beantwoord.

De subsidieregeling loopt t/m 30 september 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Met de Subsidieregeling advies klimaatneutraal en circulair inkopen wordt uitvoering gegeven aan het ‘Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020’.

Ook aan de slag met MVI?

PIANOo biedt alle informatie die u nodig heeft om duurzaam in te kopen. Naast verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen vindt u inspiratie via Maatschappelijk verantwoord inkopen in kaart met voorbeeldprojecten op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze projecten geven inzicht in de mogelijkheden op gebied van MVI, zodat organisaties die aan de slag gaan met MVI kunnen leren van eerder opgedane ervaringen.

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in kaart

Klimaatenveloppe

De subsidieregeling AKCI wordt grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Meer informatie

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen  op rvo.nl