Taxibedrijven en opdrachtgevers kijken verschillend naar aanbestedingen

11-10-2018 | Bron: TaxiPro  

Op cruciale punten denken opdrachtgevers en taxibedrijven heel verschillend over taxi-aanbestedingen. Zo denken veel taxibedrijven dat aanbestedingen vooral om prijs draaien, terwijl opdrachtgevers juist inzetten op de combinatie van prijs en kwaliteit. Ook over de controle op de beloofde kwaliteit zijn de verschillen van inzicht groot. Taxibedrijven vinden vrijwel allemaal dat er echt iets moet veranderen als het om aanbestedingen gaat, want anders nemen de problemen alleen maar toe. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een TaxiPro-enquête naar taxi-aanbestedingen in Nederland. 

De enquête werd ingevuld door taxiondernemers, taxichauffeurs en opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Deze drie groepen kregen allemaal een eigen vragenlijst voorgelegd. Een soortgelijke enquête werd vijf jaar geleden uitgevoerd. Toen bleek al dat opdrachtgevers en vervoerders flink van inzicht verschilden. In vijf jaar tijd zijn die verschillen wel iets minder groot geworden, maar ze zijn nog steeds aanzienlijk.

Van de taxibedrijven heeft 60 procent wel eens ingeschreven op een aanbesteding. 45 procent werkt als onderaannemer in het contractvervoer en een kleine 30 procent als hoofdaannemer. De overige 25 procent werkt in beide hoedanigheden. Een kwart van de deelnemende taxibedrijven haalt helemaal geen omzet uit opdrachten die zijn aanbesteed. 22 procent haalt tot een kwart van zijn omzet uit dit werk; een even grote groep de helft tot driekwart. Iets minder dan 20 procent haalt 75 tot 100 procent van de omzet uit aanbesteed werk.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op taxipro.nl.