Terugblik Congres Innovatiegericht inkopen: Zoek de grenzen op!

09-11-2018 | Bron: PIANOo

Op 1 november 2018 vond op het provinciehuis in Utrecht de tweede editie plaats van het Congres Innovatiegericht Inkopen. De middag begon met 2 plenaire lezingen in de Statenzaal. Daarna konden deelnemers kiezen uit 10 verschillende sessies. Het congres werd georganiseerd door Rijkswaterstaat, PIANOo, ProRail en CROW. Van het congres is een verslag gemaakt.

Het inkopen van innovaties door overheden vraagt om torenhoge ambities en een portie doorzettingsvermogen. Het vraagt ook om het zoeken naar nieuwe wegen, over de grenzen heen kijken en de acceptatie dat het soms anders uitpakt dan van te voren bedacht.

Noodzaak van innovatie

Dagvoorzitter Tom Jessen opende het congres waarna Michiel Sweers, directeur Innovatie & Kennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de maatschappelijke en economische noodzaak van innovatie benadrukt. Hij geeft aan dat het ministerie graag medeoverheden helpt in de zoektocht naar innovatieve oplossingen. In de SBIR-regeling van EZK is deze kabinetsperiode 2,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor nieuwe samenwerkingsprojecten tussen EZK en medeoverheden om over te gaan op het inkopen van innovatieve oplossingen. Kathleen Torrance, plaatsvervangend directeur bij de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), nam vervolgens het stokje over.  Zij vertelt over het onderzoek dat AWTI heeft gedaan naar innovaties. Eén van de conclusies is dat de verspreiding van innovaties vaak hapert. Overheidsinkopen kan hier een belangrijke rol in vervullen.

Sessies en afsluiting

Na het plenaire gedeelte volgden er een tiental deelsessies van de centrale overheid en decentrale overheden in de ICT-, veiligheids- en bouwsector. Tijdens de afsluitende netwerkborrel zochten deelnemers elkaar op om ervaringen met elkaar te delen.

Volledig verslag

Congres Innovatiegericht Inkopen – verslag 1 november 2018