Terugblik webinar: Voorkom discussies over reële tarieven bij inkoop in het sociaal domein

27-07-2020 | Bron: PIANOo

Het webinar Hoe voorkom je discussies over reële tarieven bij inkoop in het sociaal domein? van 30 juni 2020 is nu beschikbaar. Het vaststellen van deze reële tarieven blijkt voor veel gemeenten een uitdaging. Want wat is een reëel tarief en waar moet je nu rekening mee houden? In het webinar behandelen Nienke Keus en Sanne Groenwold van Croon advocaten een aantal spelregels op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daarnaast staan zij stil bij praktische uitvoering van een kostprijsonderzoek. 

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Inzet van de decentralisatie was een efficiënter en effectiever zorgstelsel. Gemeenten moeten dus kritisch kijken naar de hoogte van de tarieven. “De vrijheid van gemeenten om prijzen vast te stellen leidde tot problemen, een race to the bottom”, vertelt Sanne Groenwold “waarbij huishoudelijke hulp soms zelfs onder de kostprijs werd aangeboden. Zorgaanbieders spraken hun zorg uit over de continuïteit en kwaliteit van de zorg.”

Vuistregels

Groenwold en haar collega Nienke Keus begeleidden namens Croon Advocaten verschillende aanbestedende diensten bij geschillen in het sociaal domein. Veel van die geschillen gaan over kostprijsbepaling. Groenwold en Keus stonden verschillende gemeenten bij, bij inkoop en geschillen in het sociaal domein. Om gemeenten te helpen bij het voorkomen van geschillen, analyseerden zij de wetgeving en jurisprudentie en brachten die samen in een overzicht met vuistregels.  

Terugblik webinar

Hoe voorkom je discussies reële tarieven bij inkoop in het sociaal domein?