Topvrouw waarschuwt gww: ‘Nieuw portfolio Rijkswaterstaat ongeschikt voor infrabouwer'

04-10-2019 | Bron: Cobouw  

Het portfolio van Rijkswaterstaat verandert in rap tempo. Topvrouw Michele Blom wil dat bouwers uniformer en flexibel gaan werken met standaardproducten. “Dat kan de gww-sector niet alleen, ga allianties aan met andersoortige partners.”

De boodschap op de Marktdag van Rijkswaterstaat in Utrecht was glashelder. De traditionele gww-aannemer heeft zijn langste tijd gehad en zal zich moeten aanpassen aan het nieuwe portfolio. De opdrachten die Rijkswaterstaat op de markt gaat zetten komende jaren zullen steeds minder vaak passen bij de traditionele bouw.

Ander portfolio stelt andere eisen

“We gaan andere eisen stellen”, waarschuwt zij haar gehoor van vooral traditionele gww-bouwers, terwijl de toon vriendelijk blijft. Rijkswaterstaat wil meer in programma’s en clusters werken, waarbinnen innovaties de ruimte krijgen om steeds slimmer te werken. Blom: “We moeten programmatisch gaan werken en over projecten heen leren, waar we nu vooral binnen een project leren. Dat vraagt een andere aanpak van de markt.” Tegelijk wordt flexibiliteit verwacht met het vermogen om in te spelen op nieuwe vragen of andere eisen.

Volledig circulair. En snel

De topvrouw dringt er bij de aanwezige 300 bouwers op aan om niet achterover te leunen, maar daarop in te spelen en over de sectorgrenzen heen te kijken op zoek naar strategische partners buiten de bouw: “De gww-sector kan dit niet alleen. Rijkswaterstaat wil in 2030 volledig circulair werken, we willen vaker slimme technieken met ict- en datatoepassingen. En innovaties moeten sneller.”

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op cobouw.nl (alleen voor abonnees).