Tweede Kamer behandelt voortgang moties Beter Aanbesteden

10-10-2018 | Bron: PIANOo

Op donderdag 18 oktober 2018 vindt van 13.45 - 16.45 uur een Algemeen overleg plaats in de Tweede kamer over marktwerking en mededinging. Tijdens de vergadering wordt ook de voortgang van diverse moties Beter Aanbesteden behandeld. Het overleg is te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer.

Brief 5 juli 2018

Tijdens het overleg wordt de brief die op 5 juli 2018 door staatssecretaris  M. Keijzer naar de Tweede Kamer is verstuurd behandeld. Met deze brief informeert zij de Kamer over de voortgang en het resultaat van acties die zich richten op het clusteren van opdrachten en het vergoeden van tenderkosten en relevante moties. In de brief gaat zij ook in op motie Amhaouch over het onderzoeken van één openbaar digitaal register inbesteden.

Volg de livestream  op tweedekamer.nl
AO en stukken  op tweedekamer.nl

Meer informatie: Dossier Beter Aanbesteden