Uitsluiten van tenderkostenvergoeding disproportioneel

11-02-2019 | Bron: Europa decentraal  

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van een motie over de regels met betrekking tot het uitsluiten van tenderkostenvergoeding. De adviesgroep Gids Proportionaliteit heeft hier onderzoek naar gedaan en heeft geconcludeerd dat het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is. De staatssecretaris laat weten dat de Gids Proportionaliteit naar aanleiding van dit advies aangepast zal worden.

Advies

De adviesgroep Gids Proportionaliteit heeft geconcludeerd dat het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding bij intrekking van de aanbesteding in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Volgens de adviesgroep vloeit dit reeds voort uit het wettelijke proportionaliteitsbeginsel en de Gids Proportionaliteit. Het zou daarom niet nodig zijn om de Gids aan te passen en het verbod op het uitsluiten van vergoeding hier expliciet in op te nemen.

Tekstvoorstel

het geval dat de staatssecretaris de Gids toch wil aanpassen, heeft de adviesgroep een suggestie gedaan voor de aangepaste tekst. In deze aanpassing staat dat het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is, dat dit niet betekent dat er altijd sprake dient te zijn van een vergoeding en dat de eventuele vergoeding afhankelijk is van:

  • De aard van de aanbesteding;
  • De kosten die gemaakt zijn;
  • De omstandigheden waaronder de intrekking van de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Keijzer laat weten dat zij het advies begrijpt, maar dat zij er toch voor kiest om de Gids Proportionaliteit te wijzigen. Zij wil dat het voor alle partijen duidelijk is dat het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is.

Lees het volledige artikel  op europadecentraal.nl.

Meer informatie

Advies tenderkostenvergoeding en reactie van staatssecretaris  op rijksoverheid.nl