Utrechtse regiogemeenten starten gezamenlijke aanbesteding zeer specialistische jeugdhulp

Om te zorgen voor beschikbaarheid van de expertise die nodig is voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren, starten vier Utrechtse jeugdhulp-regio’s per 13 maart 2019 met de aanbesteding van de zogenoemde Essentiële functies. Onder deze regio’s vallen 16 gemeentes. Een gezamenlijke aanbesteding van 16 gemeentes voor jeugdhulp is bijzonder en illustreert de gedeelde ambitie om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren te verbeteren.

Per 1 januari 2020 moet er een nieuw contract zijn met de zorgaanbieders die deze zeer specialistische behandelingen bieden. Deze aanbesteding benutten de Utrechtse jeugdhulp-regio’s om deze intensieve zorg meer op maat rondom het kind en gezinsgericht te organiseren. Ook willen zij met het goed inzetten van expertise bereiken dat plaatsing in een kliniek of instelling voorkomen wordt. Zij willen deze vernieuwing samen met aanbieders, jongeren, ouders en andere partners uitwerken en kiezen daarom voor een dialooggerichte aanbesteding.

Wat is dialooggerichte aanbesteding?

De gemeenten kiezen voor een dialooggerichte aanbesteding. Binnen deze bijzondere vorm van aanbesteding worden de eisen die de gemeenten aan de zorg stellen tijdens de aanbesteding sámen met (vooraf geselecteerde) aanbieders besproken. In deze dialoog worden ook belanghebbenden betrokken zoals kinderen en jongeren, ouders, lokale teams en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op pen.nl.

Meer informatie

Dialooggericht inkopen in het sociaal domein
Handreiking: In drie stappen naar een inkoopsamenwerking
Inkoopsamenwerking
Dossier: Sociaal domein