Van duurzaam inkopen naar duurzaam opdrachtgeverschap

15-10-2020 | Bron: DenkDoeDuurzaam  

Hoe goed gaat duurzaam inkopen door het Rijk? En welke uitdagingen en kansen biedt de coronacrisis voor duurzaam inkopen? Michel Schuurman, directeur Economie en Politiek van MVO Nederland en Ivo Bonajo, programmamanager duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid, gaan erover in gesprek in dit dubbelinterview voor Denk Doe Duurzaam. Ze blijken het op opvallend veel punten eens, maar stellen beiden dat er nog verbeterpunten zijn.

Directe aanleiding voor dit interview is een kritisch artikel van Michel over inkoop bij het Rijk: Waarom het nog steeds niet goed gaat met duurzaam inkopen. Hierin stelt de directeur van MVO Nederland dat duurzaam inkopen weliswaar hoog op de beleidsagenda staat en er al veel impact wordt gerealiseerd, maar dat het nog steeds niet overal goed gaat. Een belangrijke barrière vormt volgens hem de interne opdrachtgever bij het Rijk, vaak een projectmanager of een budgethouder. Die zou vaak andere prioriteiten en Key Performance Indicators (KPI's) hebben dan de inkoper, zoals de kosten. Die moeten opdrachtgevers vaak zo laag mogelijk houden, en dat gaat al snel ten koste van de duurzaamheidsdoelen van het Rijk.

Onder het artikel ontspon zich een mooie discussie tussen Michel en Ivo. Daarin stelde Ivo dat het Rijk inderdaad nog veel werk te verzetten heeft om de nieuwe strategie ‘Inkopen met Impact’ in praktijk te brengen, maar dat deze strategie juist beoogt dat duurzaam inkopen voortaan de opdracht is voor de gehele organisatie. Iets wat Michel in zijn artikel ook als oplossing voorstelt. Met andere woorden: goed punt, doen we al. Maar in hoeverre is papier al praktijk? Voer voor een goed gesprek.

 

Lees het volledige artikel  op denkdoeduurzaam.nl