Verantwoording sociaal domein moet op de schop

15-05-2019 | Bron: Binnenlandse Bestuur  

Verantwoording in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en curatieve zorg moet fundamenteel anders. Zij draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’ Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn verschenen advies Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg.

Nut

De wijze van verantwoording wordt ‘van buiten naar binnen’ opgelegd door externe verantwoordingsfora, zoals toezichthouders en betalers. ‘Zorgverleners zijn leveranciers van verantwoordingsinformatie geworden ten behoeve van externen. Informatie waar zorgprofessionals zelf niet altijd het nut van inzien’, aldus de RVS. De gevraagde verantwoording is nu gericht op onder meer rechtmatigheid en op de vraag of de zorg conform het protocol is geleverd. ‘De betekenis die verantwoorden voor patiënten, cliënten en zorgprofessionals heeft, komt veel minder tot zijn recht. Ook is er weinig ruimte om daarvan te leren en verbeteren’, stelt de RVS.

Doelmatigheid

Inkopers en toezichthouders moeten investeren in de relatie met zorgverleners. ‘Zij opereren nu nog te vaak op grote afstand van het primaire proces en hebben daardoor te weinig voeling met het werk van zorgverleners en inzicht in de waarden die zij en hun patiënten of cliënten belangrijk vinden’, stelt de RVS. Zorginkopers moeten meerjarige partnerschappen met zorgorganisaties aangaan, waarbij in dialoog afspraken worden gemaakt over de gewenste kwaliteit van zorg. Ook moeten inkopers, zorgverleners en patiënten-/cliëntenorganisaties gedeelde principes overeenkomen op basis waarvan anders verantwoorden kan worden ingericht. Het is de Raad een lief ding als de verantwoording over de administratie en het op orde hebben daarvan verschuift naar verantwoording over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Meer informatie

Advies Blijk van vertrouwen  op raadrvs.nl