Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed slim aanbesteden

11-01-2018 | Bron: Cobouw  

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is momenteel een belangrijk speerpunt van veel gemeenten. En terecht, want in veel panden is nog een substantiële energie- en CO2-besparing te realiseren met bewezen technieken zoals isolatie, warmtepompen, LED-verlichting en slimme gebouwsystemen. Dit beeld wordt bevestigd door de nulmetingen, die de meeste gemeenten al hebben laten uitvoeren of dat binnenkort laten doen.

Maar hoe kun je de uitvoering van deze besparingsmaatregelen als gemeente nu slim aanbesteden? Energiebesparing lijkt op papier altijd eenvoudiger dan het in de weerbarstige praktijk te realiseren is. Sowieso omdat het bijna altijd om renovatie van bestaande panden gaat. Je weet daardoor nooit van tevoren wat je precies tijdens de renovatie tegen gaat komen. Dus als je deze projecten op een klassieke wijze gaat aanbesteden, op basis van een bestek uitvragen, dan is de kans op lastige meerwerk-discussies groot.

Voordelen bouwteam-model

Waar in een traditionele aanbesteding 3 tot 5 marktpartijen hoge kosten moeten maken voor het ontwikkelen van een verduurzamingplan, hoeft in een aanbesteding op basis van een bouwteam slechts één partij deze kosten te maken na verwerving van de in euro's relatief beperkte bouwteam opdracht. Selectie van de marktpartij voor het bouwteam vindt plaats door middel van een aanbestedingsprocedure. Doordeze aanbestedingsprocedure juist in te richten en de optie op te nemen tot uitvoering van het verduurzamingsplan, is een aparte aanbesteding van de uitvoering van de werkzaamheden niet meer noodzakelijk.

Bouwteam-partner aanbesteden

Het is goed te beseffen dat de rol van de aannemer in veel gevallen zal kwalificeren als 'opdracht voor werken'. Het hoofddoel van de overeenkomst is feitelijk het (mede-ontwerpen en) uitvoeren van werken van stoffelijke aard. Dat betekent dat opdrachten tot verduurzaming voor bedragen lager dan € 5.225.000,- exclusief BTW, niet verplicht Europees hoeven te worden aanbesteed. Wel gelden de nationale regels voor aanbestedingen, naast het eigen inkoopbeleid.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op Cobouw.nl (alleen voor abonnees).