Verslag bijeenkomst: Practise what you preach in de biobased economy

13-09-2018 | Bron: RVO.nl/PIANOo

Biobased inkopen is in opkomst. En dat is nodig, biobased inkopen helpt bij het terugdringen van de CO2 uitstoot en inzet van primaire grondstoffen. Nederland heeft hoge ambities op dit vlak. Veel gaat al goed, maar er zijn ook uitdagingen. Op 30 augustus 2018 organiseerde RVO.nl en PIANOo samen met de Green Chemistry Campus een bijeenkomst op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid. Centraal stond de vraag hoe deze groepen nader tot elkaar kunnen komen.

De bijeenkomst vond plaats bij de Green Chemistry Campus in het havengebied van Bergen op Zoom. Een passende locatie, want binnen deze campus werken innovatieve bedrijven samen met overheden en kennisinstellingen aan de ontwikkeling en opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën. Inkopers en beleidsmakers van onder meer gemeenten, provincies en ministeries gingen tijdens de bijeenkomst in gesprek met ondernemers die biobased producten aanbieden. Ook waren er vertegenwoordigers van kennisinstellingen en het onderwijs.

Volledige verslag

Practise what you preach in de biobased economy