Voortgang actieagenda Beter Aanbesteden

17-05-2018 | Bron: Rijksoverheid  

De kracht van Beter Aanbesteden is dat de acties opgesteld zijn voor en door partijen uit de praktijk. Alle betrokken partijen zijn voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van hun acties, aldus staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar kamerbrief over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden en de stand van zaken van de moties en gedane toezeggingen met betrekking tot het traject Beter Aanbesteden.  

Allereerst gaat zij in op de afgeronde acties, zoals een publicatie met organisatorische en strategische aspecten van inkoop, de vernieuwde kaart inkoopsamenwerkingen, de aanpassing toelichting model inkoopvoorwaarden  door de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, een formulier om aanbestedingen te evalueren en een infographic tendercommunicatie.

Clusteren

Clusteren is een belangrijk onderwerp binnen Beter Aanbesteden. De staatssecretaris vindt het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed. Onnodig samenvoegen van opdrachten kan ten koste gaan van deelname door mkb-ondernemers aan aanbestedingsprocedures. De werkgroep die de problematiek in kaart brengt is nog bezig met haar onderzoek en het schrijven van een advies. Vóór de zomer informeert zij de Kamer hier nader over.

Tenderkosten

Voor ondernemers kunnen tenderkosten een drempel vormen om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures. Dit is dan ook een belangrijk thema binnen Beter Aanbesteden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een handreiking tenderkostenvergoeding. De staatssecretaris hoopt deze vóór de zomer aan de Kamer te kunnen doen toekomen.

Sneeuwbaleffect

Het verspreiden van de uitkomsten van de actieagenda en de acties onder ondernemers en aanbestedende diensten, juist ook onder hen die nog niet actief bij het traject Beter Aanbesteden betrokken zijn, is belangrijk om het traject uiteindelijk tot een succes te brengen. Naast de uitvoering van de acties zal er in 2018 daarom veel aandacht worden besteed aan de olievlekwerking van de actieagenda.

Lees de volledige kamerbrief  op rijksoverheid.nl.

Meer informatie:
Aan de slag met beter Aanbesteden 
Positionpapers rondetafelgesprek Beter Aanbesteden 16 mei 2018  op tweedekamer.nl