Vrees voor stille dood van megacontracten in de bouw

14-01-2021 | Bron: Het Financieele Dagblad  

Het Rijk lijkt na een aantal negatieve ervaringen geen trek meer te hebben in het uitbesteden van hele bouwprojecten inclusief financiering en onderhoud aan bouwers. Zonde, zeggen experts. De kennis over deze manier van werken dreigt te verdwijnen. 'Met andere contractvormen zullen projecten duurder worden.'

De negen kilometer A59 tussen Geffen en Rosmalen als een gewone snelweg. Vier rijstroken met een middenberm en verkeer dat doorraast. Maar schijn bedriegt. Het asfalt glad, geen graffiti op de geluidsschermenen en geen afval naast de vluchtstrook of op de middenberm. Het is een voorbeeld van een geslaagd DBFM-project (wat staat voor Design, Build, Finance en Maintain). Deze contractvorm kwam rond de eeuwwisseling in zwang. Het idee achter DBFM is dat een bouwer met betere oplossingen en plannen komt als hij verantwoordelijk is voor het hele pakket: ontwerp, bouw, onderhoud en financiering en niet enkel voor afzonderlijke onderdelen. De opdrachtgever betaalt pas bij oplevering en in de jaren daarna de rest, mits de bouwers hun afspraken goed blijven nakomen.

Van bemind naar ongeliefd

DBFM gold vanaf 2005 als standaardoptie bij het Rijk. Bij ieder infrastructuurproject boven de 60 miljoen euro en ieder gebouw boven de 25 miljoen euro werd gekeken of bouwers zowel ontwerp, bouw, voorfinanciering als langjarig onderhoud konden doen. Maar na grote zeperds bij enkele andere projecten, zoals de Zeesluis IJmuiden en de A15 Maasvlakte-Vaanplein, lijkt de contractvorm te hebben afgedaan. Bij de laatste grote aanbestedingen haakten bouwers af vanwege te grote risico's die ze zouden lopen en Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf voegden sinds 2017 geen nieuwe DBFM-projecten meer toe aan de planning. Officieel staat de contractvorm nog steeds op het menu, maar hij wordt niet meer geserveerd. In het veld heerst het gevoel dat de contractvorm ten onrechte slachtoffer is van problemen die ook bij andere contractvormen kunnen opspelen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op fd.nl (alleen voor abonnees). 

Meer informatie

Onderzoek: RWS en Bouwend Nederland brengt ervaringen DBFM-contract in kaart 
Dossier GWW: GWW contractvormen 
Dossier: Publiek Private Samenwerking