Waterschap gunt klimaatvriendelijke bedrijven voordeel met CO2-prestatieladder

Bedrijven die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen hebben binnenkort meer kans op een opdracht van De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap gebruikt per 1 januari 2021 bij aanbestedingen de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning.

De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2. De Stichtse Rijnlanden zet de ladder in, om zijn ambities op het gebied van duurzaamheid concreet te maken. Hoogheemraad Els Otterman: “We willen als waterschap in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat houdt in dat we dan geen CO2 meer uitstoten bij ons werk. Met het gebruik van de ladder bij onze aanbestedingen zetten we een flinke stap in de goede richting. En niet alleen wijzelf. Veel bedrijven zijn al gecertificeerd, maar ook degenen die dat nog niet zijn, bieden we kansen. Dat is goed voor ons, en ook voor de sector, die zich hiermee kan verbeteren”. De Stichtse Rijnlanden gaat de ladder inzetten bij aanbestedingen boven de 100.000 euro.

Lees het volledige artikel  op hdsr.nl.