Besluit inwerkingtreding gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Besluit van 24 juni 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en van het Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit.  

Meer informatie over de Aanbestedingswet vindt u in het dossier: Aanbestedingswet.

Publicatie in staatscourant