Biobased Inkopen levert stof tot discussie - verslag 12 oktober 2017

De training Biobased Inkopen, georganiseerd door PIANOo samen met InnProBio partners NEN en BTG op 12 oktober 2017 zat met 20 inkoopprofessionals helemaal vol. De onderwerpen: Wat is biobased?, biobased inkoopstrategieën, in gesprek met de markt, hoe zet je een biobased uitvraag in de tenderdocumenten? Tijdens de dag bleek dat inkopers vooral vragen hebben over wat biobased producten nou eigenlijk zijn en wat ze van biobased producten mogen verwachten. En ook hoe je biobased inkopen in de praktijk van de grond krijgt in de eigen organisatie.

Levensduur

Deelnemers vroegen zich af of de kwaliteit van biobased producten wel (al) goed genoeg is. De meeste biobased producten zijn nog nieuw en moeten zich in de praktijk nog bewijzen. In aanbestedingen worden er vaak eisen gesteld aan levensduur, die niet altijd gegarandeerd kunnen worden bij biobased producten. Vaak wordt en om die reden gekozen voor het uitproberen van biobased producten in pilotprojecten of projecten met weinig risico. Er kan ook gekozen worden voor het bijstellen van de levensduurverwachting of het delen van risico met de producent.

Landbouw voor biobased grondstoffen

Sommige biobased producten worden gemaakt van voedselgewassen die hiervoor speciaal worden geteeld. Dit speelde vooral bij de eerste generatie biobrandstoffen. De kritiek is dan dat landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van energie in plaats van voeding. Biobased producten die gemaakt zijn van organische restproducten of afval hebben een grotere toegevoegde waarde. Bij een uitvraag kan de producent gevraagd worden naar de herkomst van de grondstoffen.

Biobased product?

Veel discussie was er over het feit dat een product al biobased genoemd wordt als er maar een fractie biomassa (groene grondstoffen) in verwerkt zit. Als inkoper moet je daarom zelf aangeven welk percentage biobased materiaal het minimum is. Voor enkele deelnemers was het een eyeopener dat biobased producten niet per se biologisch afbreekbaar zijn.

Voorbeelden uit de praktijk

Martin Scherpenisse, senior strategisch inkoopadviseur bij de Provincie Zeeland, deelde diverse voorbeelden van goede en minder goede biobased inkopen. Het belangrijkste dat Scherpenisse met zijn voorbeelden laat zien is dat het vertrouwen hebben van de eigen organisatie om biobased inkopen uit te proberen essentieel is om projecten van de grond te krijgen. De markt is volop in ontwikkeling en vaak is er nog onvoldoende kennis binnen de eigen organisatie om strak gestroomlijnde processen in te kunnen richten. Trial and error is in praktijk vaak de enige weg..

Provincie Zeeland: wat is biobased inkopen

(bron: YouTube Provincie Zeeland)

NEN: het nut van normen en van certificatie

(bron: YouTube NENonTube)

NEN: ontwikkeling certificatieschema's en keurmerken

(bron: YouTube NENonTube)

Meer informatie:
Biobased inkopen
Toolbox biobased inkopen