Bochtafsnijding Delftse Schie

De bochtafsnijding Delftse Schie is een vaarwegproject van de provincie Zuid-Holland. Samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland legt de provincie een nieuwe vaarweg aan in de Delftse Schie bij Overschie. Het doel is een veiligere situatie te creëren voor de scheepvaart en de leefomgeving te verbeteren. Met deze aanpassing verdwijnen de 2 haakse bochten in de Delftse Schie. De nieuwe vaarweg loopt vanaf de Hoge Brug via de dijk langs het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug en biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio. Het instrument dat is ingezet is het Ambitieweb. (Openstelling nieuwe vaarweg: zomer 2018)

Het Ambitieweb is een ondersteunend middel geweest in de planvorming (specifiek in de voorbereidingsfase van het project) om te beschouwen aan welke duurzaamheidsambities het project voldoet en nader te onderzoeken of deze ambities uitgebreid kunnen worden.

Bochtafsnijding Delftse Schie

De Aanpak

Het project scoort hoog op de ambities Energie en Klimaat, Water en Bodem en Leefomgeving. Bij het invullen van het Ambitieweb werd duidelijk dat er voor alle thema's kansen zijn. De grootste kansen liggen bij de specifieke uitvoeringsaspecten in de thema's Materialen en Grondstoffen en Bereikbaarheid. Door eisen te stellen aan de materialisering (denk aan gebiedseigen plantmateriaal en gebiedseigen grond die elders vrijkomt), hergebruik te stimuleren en tegelijkertijd de wijze waarop de materialen het projectgebied bereiken, wordt getracht het duurzame project nog duurzamer te maken.

Doelstellingen

De doelstellingen die zijn gesteld zijn:

  • Een veiligere situatie op voor de beroeps- en recreatievaart doordat deze geen manoeuvres hoeven te maken om elkaar veilig te kunnen passeren
  • Een vermindering van emissies, lichthinder en geluidshinder.
  • Minder schade aan de oevers
  • Reistijdwinst

Voordelen van de Aanpak

De voordelen van het werken met de Aanpak zijn:

  • Inzicht in kansen om duurzaamheidsambities te bewerkstelligen
  • Focussen op kansen voor de specifieke fase waarin het project zich bevindt

Meer informatie

Meer informatie over dit project   op Zuid-Holland.nl