Bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast

Amsterdam heeft flinke ambities op het gebied van schone lucht en duurzaam bouwen. Zo wil de stad bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bij de vervanging van de kade op de Rechtboomssloot staat duurzaam bouwen met duurzame logistiek met minder uitstoot centraal. (februari 2019)

Duurzaam bouwen aan de Rechtboomssloot

In het centrum van Amsterdam wordt aan de Rechtboomssloot een kademuur vervangen. Bij de herstelwerkzaamheden past aannemer GR8W8 een innovatieve aanpak toe door emissieloze logistiek en materieel in te zetten. De aannemer maakt gebruik van circulair beton met een lage milieudruk en werkt met vrijwel alleen maar elektrische werktuigen.

Aanvoer bouwmaterialen

De bouwmaterialen worden via het water aangevoerd met een elektrische boot. Daardoor neemt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen af. Ook heeft de omgeving door de inzet van elektrische machines veel minder last van geluidsoverlast.

Bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast  op amsterdam.nl