Bruisend e-facturatie evenement - verslag 12 september 2018

PIANOo organiseerde op 12 september 2018 het e-facturatie evenement Marktontmoeting en Pannenbier! De bijeenkomst mag met recht bruisend worden genoemd. In totaal maakten niet minder dan circa 150 deelnemers het evenement mee. In het eerste deel van de middag was er een Marktontmoeting. Het tweede deel volgde vanaf 15.00 uur met de viering van het zogenaamde Pannenbier. Daarbij werd onder andere stilgestaan bij de groei van het aantal organisaties dat e-facturen kan ontvangen en het feit dat het e-facturatie gebouw staat!

Interactieve Marktontmoeting voldoet aan behoefte

Vanaf het begin van de middag was een Marktontmoeting georganiseerd tussen enerzijds (commerciële) aanbieders van e-facturatie-oplossingen en anderzijds aanbestedingsplichtige organisaties. De Marktontmoeting was een vervolg op de editie van december 2017. Circa 80 deelnemers van decentrale overheden en andere aanbestedingsplichtige organisaties lieten zich informeren over het aanbod van e-facturatie producten en diensten. Daarvoor was een informatiemarkt ingericht met stands van een twintigtal aanbieders van e-facturatie oplossingen. Daarnaast hielden alle aanbieders presentaties over hun producten en diensten via een serie van parallelsessies. De reacties van het publiek was net als vorig jaar dat het op deze wijze ontmoeten van veel aanbieders geconcentreerd op één plek aan een duidelijke behoefte tegemoet komt.

Bruisend Pannenbier

De term pannenbier komt uit de bouw: het hoogste punt is bereikt, maar de verdere bouw moet nog plaatsvinden. De vergelijking met het e-facturatielandschap ligt voor de hand. Aan alle voorwaarden is voldaan om e-factureren te kunnen implementeren. Nu is het aan de decentrale overheden en andere aanbestedende diensten om de laatste stap in de afbouw te maken en vervolgens toeleveranciers te bewegen e-facturen toe te sturen. De viering van het Pannenbier werd na afloop niet alleen bruisend bevonden door het aanwezige koolzuurgas in de bierflesjes tijdens de borrel aan het einde. Onder andere door de diversiteit aan toespraken, afgewisseld met de vertoning van filmpjes, werd het een interessante en prettig prikkelende bijeenkomst.

Staatssecretaris Knops

40 gemeenten, 4 provincies en bijna alle waterschappen zijn gereed met de implementatie van e-factureren. Dat meldde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Knops was één van de topsprekers op het evenement. Hij is de portefeuillehouder digitalisering overheid en verwacht dat de decentrale overheden tijdig gereed zijn om elektronische facturen (e-facturen) te kunnen ontvangen en verwerken.

Boekje E-factureren in de praktijk

Tijdens de viering van het Pannenbier werd het eerste exemplaar van het boekje E-factureren in de praktijk aan staatssecretaris Knops overhandigd door Kornelis Drijfhout, hoofd van het PIANOo Programmabureau e-factureren. Zoals de naam van het boekje al doet vermoeden, beschrijft het diverse e-facturatie praktijkvoorbeelden. Aan bod komen zowel ontvangende als verzendende partijen.

Boekje E-factureren in de praktijk