Handreiking innovatief aanbesteden van groenafval en gras

Bron: bvor  

Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). (april 2017)

Wat duurzaam is, schrijft deze Handreiking niet voor. Wél geeft de Handreiking handvatten om de duurzaamheidsthema's 'klimaat' en 'circulaire economie' te operationaliseren in een aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat overheden hun beleidsambities op deze thema's steeds vaker willen toepassen in criteria voor inkoop van groenonderhoud en verwerking van groenafval stromen.

De Handreiking heeft een modulaire structuur. Iedere module heeft een nummer en een titel, en representeert als het ware een 'hoofdstuk' in de handreiking. Afhankelijk van de kennis en informatiebehoefte kan de lezer zich tot één of enkele modules beperken.

De BVOR heeft gekozen voor een modulaire structuur om regelmatige aanpassing van onderdelen van de Handreiking mogelijk te maken. Dit is wenselijk omdat er veel ontwikkeling plaatsvindt in de regelgeving en de markt van groenafval- en grasverwerking. Ook de ervaring met het innovatief aanbesteden van deze reststromen groeit gestaag. De modulaire structuur maakt het ook mogelijk om aanvullende modules toe te voegen wanneer dat gewenst is. Hiernaast vindt u steeds de actuele versie van de diverse modules.

Modulaire structuur

De modulaire structuur is als volgt:

  • Module 100: Achtergrond, doel en leeswijzer
  • Module 200: Wat mag met groenafval? Relevante wet- en regelgeving.
  • Module 300: Wat kan met groenafval? Technische mogelijkheden.
  • Module 400: Het operationaliseren van duurzaamheid en circulariteit
  • Module 500: Strategische keuzes bij aanbesteden
  • Module 600: Duurzaamheid in bestekken
  • Module 700: Referenties en meer informatie

Handreiking


Meer informatie: Biobased inkopen