Handreiking EMVI, schoonmaak- en glazenwassersbranche

Deze handreiking is opgesteld om u te ondersteunen bij aanbestedingen en inschrijvingen op het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Laagste prijs kan alleen als gunningscriterium opgenomen worden als gemotiveerd wordt aangegeven waarom van het EMVI principe wordt afgeweken. Dit geldt des te meer als u de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche heeft ondertekend en/of wil toepassen. (november 2014)

Deze handreiking is opgesteld voor de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van 1 juli 2016 en hanteert de oude terminologie dus EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) in plaats van beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).