Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014

Bron: Minsterie van Financien

Deze rapportage informeert over de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O) beleid en DBFM(O) contracten. De rapportage bouwt voort op de Kabinetsvisie DBFM(O) 2011, de DBFM(O)-Voortgangsrapportage 2012, het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Contractmanagement bij DBFM(O)-projecten' en het Algemeen Overleg over DBFM(O) d.d. 27 juni 2013. (december 2014)