Verslag Algemeen Overleg DBFM(O) dd 27 juni 2013

Bron: Ministerie van Financien

De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 juni 2013 overleg gevoerd met minister Dijsselbloem van Financiën over de voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O). Tijdens dit overleg is onder meer ingegaan op het Rekenkamerrapport Contractmanagement door het Rijk bij DBFMO-projecten. (juni 2013)