Eindrapport Evaluatie sociale voorwaarden Rijksinkoopbeleid

Bron: Tweede Kamer

Het Kabinet heeft aan de Kamer toegezegd de implementatiefase van de internationale sociale voorwaarden af te sluiten met een evaluatieonderzoek naar de effecten in het aanbestedingsproces en de ontwikkeling van de uitvoeringslasten voor de opdrachtgever en opdrachtnemer. Hieronder vindt u het eindrapport en de aanbiedingsbrief aan de Kamer. (oktober 2014)