Model instrumenten innovatiegericht inkopen

Bron: IIU

In onderstaand schema zijn de belangrijkste paden met verschillende instrumenten om innovatiegericht inkopen op te pakken samengevat. Dit geeft een goed beeld van de complexiteit en de groot scala aan mogelijkheden bij innovatiegericht inkopen. (mei 2015)