Aanbestedingsrapport

Bron: PIANOo

Het aanbestedingsrapport is een hulpmiddel om bepaalde keuzes en motiveringen die een aanbestedende dienst of een speciale sectorbedrijf maakt vast te leggen. (oktober 2014)

Denk aan de keuze voor de selectie van ondernemers, de gunning van de opdracht, de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging et cetera. Het aanbestedingsrapport is een levend document dat ingevuld wordt voor en tijdens de aanbesteding. Daar waar nodig kunt u het rapport aanpassen of een eigen (uitgebreider) format opstellen. Het aanbestedingsrapport vergemakkelijkt de interne controle en helpt de accountant bij de uitoefening van zijn taak.

Rapport